Informacje o Bruno Schulzu, Drohobyczu i mieszkańcach


 • Bruno Schulz

  Niski, o czarnych płonących oczach, zawsze jak gdyby trochę niedzisiejszy, ze wzburzoną stale czupryną, też czarną i niespokojną, z wychodzącymi ciągle poza koniec rękawa mankietami koszuli, najczęściej w popielatym ubraniu, nerwowy w każdym ruchu, a […]

 • Wybitny poeta, prozaik, tłumacz. Latami tropił najmniejsze ślady, które zostawił po sobie Schulz oraz krąg jego przyjaciół i znajomych. Zachłannie medytował nad dziełem Schulza, tropił wszelkie jego ślady, rekonstruował tragicznie przerwaną biografię.

  Jerzy Ficowski

  Wybitny poeta, prozaik, tłumacz. Latami tropił najmniejsze ślady, które zostawił po sobie Schulz oraz krąg jego przyjaciół i znajomych. Zachłannie medytował nad dziełem Schulza, tropił wszelkie jego ślady, rekonstruował tragicznie przerwaną biografię.

 • Poeta urodzony w Borysławiu i maturzysta Drohobyckiego gimnazjum, związany z Awangardą Krakowską. W latach 30 XX wieku wydał kilka zbiorów wierszy. Zginął w obozie zagłady. Zadedykował B. Schulzowi wiersz pod tytułem „Święty Florian”.

  Juliusz Wit

  Poeta urodzony w Borysławiu i maturzysta Drohobyckiego gimnazjum, związany z Awangardą Krakowską. W latach 30 XX wieku wydał kilka zbiorów wierszy. Zginął w obozie zagłady. Zadedykował B. Schulzowi wiersz pod tytułem „Święty Florian”.

 • Poeta, tłumacz, eseista i malarz. Urodził się w Schodnicy, a mieszkał w Borysławiu do 1945 roku. Ocalił listy Schulza do Anny Płockier, które ...

  Marian Pankracy Jachimowicz

  Poeta, tłumacz, eseista i malarz. Urodził się w Schodnicy, a mieszkał w Borysławiu do 1945 roku. Ocalił listy Schulza do Anny Płockier, które …

 • Wybitna postać Ziemi Drohobyckiej. Przebył drogę od absolwenta prawa bez pieniędzy do bardzo bogatego człowieka, właściela zdrojowiska Truskawiec oraz burmistrza Drohobycza...

  Rajmund Jarosz

  Wybitna postać Ziemi Drohobyckiej. Przebył drogę od absolwenta prawa bez pieniędzy do bardzo bogatego człowieka, właściela zdrojowiska Truskawiec oraz burmistrza Drohobycza…

 • Pisarz, mistrz ekspresjonistycznego opowiadania, członek austriackiego parlamentu Galicji. Uczył się w sniatynskiej szkole miejskiej, następnie w polskich szkołach w Kołomyi i Drohobyczu. Po zakończeniu gimnazjum w Drohobyczu...

  Wasyl Stefanyk

  Pisarz, mistrz ekspresjonistycznego opowiadania, członek austriackiego parlamentu Galicji. Uczył się w sniatynskiej szkole miejskiej, następnie w polskich szkołach w Kołomyi i Drohobyczu. Po zakończeniu gimnazjum w Drohobyczu…

 • Urodził się w Drohobyczu. Brat Tadeusza Chciuka - Celta. Prozaik, poeta, dziennikarz, jeden z najbardziej utalentowanych pisarzy z kręgu paryskiej „Kultury”. Uczeń i przyjaciel Bruno Schulza.

  Andrzej Chciuk

  Urodził się w Drohobyczu. Brat Tadeusza Chciuka – Celta. Prozaik, poeta, dziennikarz, jeden z najbardziej utalentowanych pisarzy z kręgu paryskiej „Kultury”. Uczeń i przyjaciel Bruno Schulza.

 • Aniela Jaworska z domu Dąbrowska, rozstrzelana w sierpniu 1943 roku we Lwowie za ratowanie Żydów, przechowała w swoim domu ...

  Aniela Jaworska

  Aniela Jaworska z domu Dąbrowska, rozstrzelana w sierpniu 1943 roku we Lwowie za ratowanie Żydów, przechowała w swoim domu …

 • Anna Płockier

  Bruno Schulz pisał do Anny Płockier: „Myśl o Pani jest dla mnie prawdziwym jasnym punktem, odgradzam ją od powszednich myśli i chowam na najlepsze chwile, wieczorem. Jest pani partnerką moich wewnętrznych dialogów o sprawach istotnych […]

Wykaz wszystkich informacji