Marian Pankracy Jachimowicz

 Marian Pankracy Jachimowicz (1906-1999)

Poeta, tłumacz, eseista i malarz. Urodził się w Schodnicy, a mieszkał w Borysławiu do 1945 roku. Ocalił listy Schulza do Anny Płockier, które znalazł w wymarłym domu Zwillichów w Borysławiu.

 

Маріан Панкратій Яхімовіч (1906-1999)

Поет, перекладач, есеїст і художник. Народився у Східниці, а жив у Бориславі до 1945 року. Зберіг листи Шульца до Анни Плоцкіер, які знайшов у вимерлому будинку Цвілліхів у Бориславі.