Informacje z kategorii ‘Inne’

 • Zegar czasu według Schulza

  Pozory obiektywnego zjawiska kurczenia się i rozszerzania czasu to magiczny zabieg Schulzowski, uprawdopodobniający wpływ psychiki na przemiany zewnętrznego świata. Czas jest więc zjawiskiem subiektywnym, psychicznym, indywidualnym. Kiedy głupia Maryśka spała w swojej akompaniamencie głośnego cykania […]

 • „... cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do...

  Cofnięcie czasu – Sanatorium Pod Klepsydrą

  „… cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do…

 • Festiwal Brunona Schulza

  Festiwal Brunona Schulza. W synagodze. Międzynarodowy Festiwal Вrunona Schulza odbywa się w Drohobyczu co dwa lata. Jego twórcą był śp. Igor Meniok (1973 – 2005), który realizował przywrócenia w Drohobyczu Wielkiemu Brunonowi jego autentycznej przestrzeni […]

 • Nagrobek dla rodziców – projekt Schulza

  Ojciec pisarza Jakub Schulz, zmarł 23.06.1915 r. a matka, Hendel – Henrieta Schulz – 23.04.1931r. Po śmierci rodziców Bruno zaprojektował ich nagrobek, a macewę wykonał rzeźbiarz, Ignacy Łobos. Stary cmentarz żydowski został zniszczony, a teren […]

 • Opaska z gwiazdą

  Wszyscy Żydzi zostali napiętnowani opaską z gwiazdą, którą obowiązkowo musieli nosić na rękawie… Schulz, idąc za rada znajomych, złożył podanie do Judenratu, załączając swoje rysunki, aby jako „potrzebny Żyd” uzyskać przywileje, to znaczy przydział chleba […]