Zegar czasu według Schulza

Pozory obiektywnego zjawiska kurczenia się i rozszerzania czasu to magiczny zabieg Schulzowski, uprawdopodobniający wpływ psychiki na przemiany zewnętrznego świata. Czas jest więc zjawiskiem subiektywnym, psychicznym, indywidualnym. Kiedy głupia Maryśka spała w swojej akompaniamencie głośnego cykania zegara,

“…jakby korzystając z jej snu, gadała cisza, żółta, jaskrawa, zła cisza, monologowała, kłóciła się, wygadywała głośno i ordynarnie swój maniacki monolog. Czas Maryśki – czas więziony w jej duszy, wystąpił z niej straszliwie rzeczywisty i szedł samopas przez izbę, hałaśliwy, huczący, rosnący, piekielny, rosnący w jaskrawym milczeniu poranka z głośnego młyna-zegara, jak zła mąka, sypka mąka, głupia mąka wariatów”.

Tak oto fenomeny psychiczne usamodzielniają się w Schulzowskim magicznym świecie. Zakwestionowaniu ulega także kalendarzowa rachuba czasu. Bywa, że

“…w szeregu zwykłych, normalnych lat niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym –jak szósty, mały palec u ręki – wyrasta kędyś trzynasty, fałszywy miesiąc”.

 

 

 

Видимості об’єктивного явища скорочення і розширення часу – то мігічна Шульцівська процедура, що робить правдоподібним вплив психіки на зміни зовнішнього світу. Коли дурна Мариська спала вранці у своїй хаті під акомпанемент пронизливого цокання дзиґарів,

“… мовби користаючи з її сну, базікала тиша, жовта, яскрава, зла тиша, монологувата, сварилася, вибазікувала голосно і ординарно свій маніяцький монолог. Час Мариськи – час ув’язнений в її душі – виступав з неї страхітливо дійсний і йшов самопас через хату, галасливий, гучний, пекельний, ріс у яскравому мовчанні ранку з голосного млина-годинника, як зла мука, сипка мука, дурна мука божевільних”.

Так ось психічні феномени набувають самостійності в магічному Шульцівському світі. Під знаком запитання також опиняється календарний рахунок часу. Буває, що

“…в низці звичайних, нормальних років з лона здичавілого часу часом виходять роки відмінні, роки особливі та звироднілі, у котрих – як шостий палець на руці – інколи виростає тринадцятий фальшивий місяць”.