Festiwal Brunona Schulza

Festiwal Brunona Schulza. W synagodze.

Międzynarodowy Festiwal Вrunona Schulza odbywa się w Drohobyczu co dwa lata. Jego twórcą był śp. Igor Meniok (1973 – 2005), który realizował przywrócenia w Drohobyczu Wielkiemu Brunonowi jego autentycznej przestrzeni twórczej i życiowej.

 

Фестиваль Бруно Шульца. У синагозі. 

Міжнародний фестиваль Бруно Шульца відбувається в Дрогобичі що два роки. Його творцем був покійний Ігор Меньок (1973 – 2005), який реалізував повернення Великому Брунові в Дрогобичі його справжнього творчого і життєвого простору.