Artur Sandauer

Artur Sandauer 1913-1988

Urodził się w Samborze. Krytyk literacki, eseista, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniósł twórczość Brunona Schulza w świat – „Europa stanęła w obliczu wielkości całkowicie samorodnej”– pisano, porównując Schulza do Franza Kafki.

 

Артур Сандауер

Народився у Самборі. Літературний критик, есеїст, перекладач і професор Варшавського Університету.

Показав творчість Бруно Шульца світові – „Європа зіткнулася з величчю цілковито іншою”, – написано порівнюючи Шульца з Францом Кафкою.