Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska (1889 – 1965)

Powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

W dyskusji nad książkami zgłoszonymi do nagrody „Wiadomości Literackie” w 1938 roku powiedziała o Sanatorium pod Klepsydrą: „Książka Schulza – z wyjątkiem pretensjonalnego tytułu – jest manifestacją prawdziwej sztuki”

 

Марія Домбровська (1889 – 1965)

Письменниця, автор романів та новел, драматург, літературний критик, публіцист і перекладач.

У дискусії про книжки, які були зголошені до нагороди «Wiadomości Literackie» у 1938 р., висловилась про «Санаторій під Клепсидрою»: «Книжка Шульца – за винятком претензійної назви – є маніфестацією справжнього мистецтва»