Opaska z gwiazdą

Wszyscy Żydzi zostali napiętnowani opaską z gwiazdą, którą obowiązkowo musieli nosić na rękawie…

Schulz, idąc za rada znajomych, złożył podanie do Judenratu, załączając swoje rysunki, aby jako „potrzebny Żyd” uzyskać przywileje, to znaczy przydział chleba i wątłą nadzieję przetrwania.

 

Усі євреї були позначені пов’язкою із зіркою, яку вони обов’язково повинні були носити на рукаві…

Шульц за порадою знайомих подав прохання до Юденрату, долучивши до нього свої рисунки, щоб в якості «потрібного єврея» здобути привілегії, тобто приділ хліба і мізерну надію на порятунок.