Judenradt – Rada Żydowska

Judenrat, “rada żydowska” Najważniejszym zadaniem Judenratu, było zorganizowana ekspoloatacja żydowskiej siły roboczej, oraz utrzymanie wszystkich zdolnych do pracy w należnym stanie.

 

Юденрат, “єврейська рада” Найважливішим завданням Юденрату було зорганізована експлоатація єврейської робочої сили, а також утримування всіх спроможних до роботи в належному стані.