Willa Landau

Willa gestapowca Felixa Landau w Drohobyczu (obecnie ul. Tarnawskogo 14).

W tym budynku Bruno Schulz wykonał na zlecenie Felixa Landau dla jego dzieci malowidła ścienne, przedstawiające postacie z bajek.

 

Вілла гестапівця Фелікса Ландау в Дрогобичі ( на даний момент вул. Тарнавського 14).

В цьому будинку Бруно Шульц виконав на бажання Фелікса Ландау для його дітей настінні фрески, що представляли постаті з казок.