Śmierć Bruno Schulza

Zginął zastrzelony na ulicy swego miasta około południa, w dniu zaplanowanej ucieczki, 19 listopada 1942 roku, w tzw. czarny czwartek, w czasie „dzikiej akcji” gestapo.

„Tak jest, tak jak stał, niegotowy i niewykończony, w przypadkowym punkcie czasu i przestrzeni, bez zamknięcia rachunków, nie dobiegłszy do żadnej mety, w połowie zdania niejako, bez kropki i wykrzyknika, bez sądu…” – pisał Schulz w opowiadaniu Kometa o świecie, który miał się skończyć.

 

Він загинув; його застрелено на вулиці свого рідного міста близько полудня, в день запланованої втечі, 19 листопада 1942 року, в так званий «чорний четвер», під час «брутальної розправи» гестапо.

«Саме так, так як стояв, не готовий і не довершений, у не визначеній точці часу ані простору, не завершивши розпочатого, не добігши до жодної мети, неначе посередині речення, без крапки й знаку оклику, без суду…» – писав Шульц в оповіданні Комета про світ, який мав скінчитися.