Katalogowanie książek – Synagoga

Były Źydowski Dom Starców z synagogą, ul.T.Szewczenki. Obecnie Miejska Biblioteka im.W.Czornowoła

W 1942 roku gestapo zatrudniło Brunona Schulza ponadto przy katalogowaniu skonfiskowanych księgozbiorów, złożonych w drohobyckim Żydowskim Domu Starców…

Praca ta trwała kilka miesięcy i była mniej uciążliwa niż praca fizyczna, której Schulz nie mógłby podołać.

 

 

Колишній єврейський будинок пристарілих із синагогою, вул.Т.Шевченка. Тепер міська бібліотека ім.В.Чорновола

У 1942 році гестапо залучило Бруно Шульца ще й до роботи при каталогуванні конфіскованих книг, які звозили до дрогобицького єврейського будинку пристарілих…

Ця робота тривала кілька місяців і була менш виснажливою, ніж фізична праця, якої б Шульц ніколи не зміг витримати.