Rajmund Jarosz

Rajmund Jarosz 1875-1937

Wybitna postać Ziemi Drohobyckiej. Przebył drogę od absolwenta prawa bez pieniędzy do bardzo bogatego człowieka, właściela zdrojowiska Truskawiec oraz burmistrza Drohobycza. Szarmancki zawsze dobrze ubrany, elegancki, jeżdżący czarnym packardem.

W Truskawcu w pawilonie zdrojowym urządzano wystawy rysunków, grafik i obrazów olejnych. Do historii przeszła wystawa obrazów Brunona Schulza w lecie 1928 roku, gdyż przebywający tam wówczas sędziwy senator Maksymilan Thullie, uznał obrazy Schulza za „ohydną pornografię” i zażądał od starosty drohobyckiego natychmiastowego zamknięcia ekspozycji. Rajmund Jarosz, oparł się jednak ostro naciskom i wystawy nie pozwolił zlikwidować. Efekt był taki, że wystawa stała się głośna, zwiększyła się frekwencja, a Schulz sprzedał wiekszość swoich obrazów.

Gdy zmarł niespodziewanie w 1937 r. Drohobycz, Truskawiec i Borysław pogrążyły się w żałobie. A. Chciuk pisał:

“Minuta milczenia na rynku drohobyckim, przez który szedł kondukt, silniej przemówiła do serc, aniżeli wszystko to, co zwykle czyni się na pogrzebach ludzi tej miary”.

Rajmund Jarosz spoczywa na cmentarzu przy ul. Truskawieckiej w Drohobyczu.

Раймонд Ярош 1875-1937

Визначна постать Дрогобиччини. Пройшов шлях від випускника права без грошей до дуже багатої людини, власника курорту Трускавець, а також бургамістра Дрогобича. Вишуканий, завжди гарно одягнений, елегантний, їздив чорним пекардом.

У Трускавці влаштовувано виставки малюнків, гравюр і картин. Влітку 1928 року увійшла в історію виставка картин Бруно Шульца, оскільки сенатор в похилому віці – Максимілян Тхулє, який перебував там, назвав картини Шульца „огидною порнографією” і зажадав від губернатора Дрогобича негайного закриття виставки. Раймонд Ярош не допустив її закриття. Виставка стала відомою, і завдяки цьому Шульц продав велику частину своїх картин.

Коли Раймонд Ярош несподівано помер у 1937р., Дрогобич, Трускавець і Борислав з жалобою прийняли цю втрату. А. Хцюк писав:

Хвилина мовчання на дрогобицькому ринку, через який проходила жалобна процесія, міцніше промовила до сердець, а ніж все те, що зазвичай відбувається на похоронах людей такої величини”.

Раймнонд Ярош спочиває на цвинтарі на вул.Трускавецькій в Дрогобичі.