Tadeusz Chciuk

Tadeusz Chciuk  1916-2001

(ps. Marek Celt, Michał Lasota)

Urodził się w Drohobyczu i mieszkał przy ul. Polnej, obecna ul. Kozłowskiego 56. Brat Andrzeja Chciuka. Podczas II wojny światowej brał czynny udział w walce z okupantami. Działał, jako „biały kurier” i szef kurierów MSW. Harcerz i pisarz. Współtwórca i redaktor Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa.

Z okazji uroczystości jubileuszowych 600-lecia drohobyckiej fary w 1992 roku odwiedził ojczyste strony. Za swoje zasługi został uhonorowany licznymi odznaczeniami RP.

Zmarł w Monachium. Jego prochy złożono z honorami wojskowymi w Panteonie żołnierzy Polski Walczącej na Powązkach w Warszawie.

 

 

Тадеуш Хцюк  1916-2001

(псевдонім Марек Цельт, Міхал Лясота)

Народився в Дрогобичі і проживав на вул. Польній, сьогодні Козловського, 56. Брат Анджея Хцюка. Під час ІІ світової війни брав активну участь в боротьбі з окупантами. Був т.зв. «білим кур’єром» і керівником кур’єрів МВС. Харцер і письменник . Співорганізатор і редактор відділення польського радіо «Вільна Європа».

З нагоди ювілейної урочистості 600-ліття дрогобицького фарного костелу у 1992 році відвідав рідний край. За свої заслуги був відзначений різними нагородами РП.

Помер у Мюнхені. Його останки з військовими почестями складено в Пантеоні солдатів Збройної Польщі на Повонзках у Варшаві.