Anna Płockier

Bruno Schulz pisał do Anny Płockier:

„Myśl o Pani jest dla mnie prawdziwym jasnym punktem, odgradzam ją od powszednich myśli i chowam na najlepsze chwile, wieczorem. Jest pani partnerką moich wewnętrznych dialogów o sprawach istotnych dla mnie”

 

Бруно Шульц писав до Анни Плоцкіер:

«Думка про Вас є для мене справжнім яскравим сяйвом, я відмежовую її від буденних думок і зберігаю на найкращі миті, ввечері. Ви є співрозмовницею моїх внутрішніх діалогів, пов’язаних з істотними для мене справами»