Ostap Nyżankiwski

Ostap Nyżankiwski (1863-1919)

Ksiądz grecko-katolicki (kapelan), kompozytor, dyrygent, publiczny działacz, autor bardzo popularnych do dzisiaj utworów chóralnych.

Uczył się w gimnazjum w Drohobyczu i lwowskim seminarium duchownym, w 1897 zdał egzamin na nauczyciela muzyki w Konserwatorium w Pradze. Jakiś czas był kapłanem w Zawadowie pobliżu Stryja, gdzie zainicjował powstanie pomnika Tarasowi Szewczence.

 

 

Остап Нижанківський  (1863-1919)

Cвященик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів.

Навчався у Дрогобицькій гімназії та Львівській духовній семінарії, а в 1897 р. склав іспит на вчителя музики у Празькій консерваторії. Деякий час був священиком у Завадові поблизу Стрия, де став ініціатором створення Пам’ятника Тарасові Шевченку.