Marcin Laterna

Marcin Laterna (1552-1598)

Urodził się w Drohobyczu. Jezuita i profesor Akademii w Wilnie. Przełożony zakonu OO. Jezuitów we Lwowie. Założył bractwo Bożego Ciała w Drohobyczu.

Kaznodzieja i spowiednik króla Stefana Batorego.

Jako kaznodziej pracował z ks. Piotrem Skargą na dworze króla Zygmunta III.

Autor pierwszego w języku polskim modlitewnika Harfa duchowna i wielu prac teologicznych.

Zginął za wiarę śmiercią męczeńską.

 

 

Мартин Лятерна  (1552-1598)

Народився в Дрогобичі. Єзуїт і професор академії у Вільнюсі. Настоятель ордена ОО. Єзуїтів у Львові. Засновник братства Пресвятої Євхаристії у Дрогобичі.

Проповідник та духівник короля Стефана Баторого.

Спільно з о. Петром Скаргою проповідував при дворі короля Зигмунда ІІІ.

Автор першого молитовника польською мовою Духовна арфа та багатьох теологічних праць.

Загинув за віру мученицькою смертю.