Ks. Seweryn Saprun

Ks. Seweryn Saprun (1897 – 1950)

Urodził się we wsi Rybnik rejonu drohobyckiego. Kapłan ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej, działacz społeczny, dyrygent chóralny, kompozytor i pedagog. Organizator kursów dyrygenckich, teatralnych oraz plastycznych na Ziemi Drohobyckiej.

Zorganizował chór mieszany „Bojan Drohobycki”, chór cerkwi św. Trójcy, mieszany chór gimnazjalny, chór dziewczęcy Towarzystwa Mieszczańskiego „Zorza”.

 

 

о. Северин Сапрун  (1897 – 1950)

Народився в с. Рибник Дрогобицького району. Священик УГКЦ, громадський діяч, хоровий диригент, композитор, педагог. Організатор диригентських, театральних, образотворчих курсів на Дрогобиччині.

Зорганізував мішаний хор „Дрогобицький Боян”, хор церкви св. Трійці, мішаний гімназійний хор, дівочий хор Міщанського товариства „Зоря”.