Józef Dietl

Józef Dietl 24.01.1804 – 18.01.1878

Galicyjski lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa (1866-1874). Urodził się w Podbużu, zmarł w Krakowie.

Do jego zasług należy rozpropagowanie fizyko-terapii, leczenia higieniczno-dietycznego oraz balneologii. Dietl pierwszy sklasyfikował polskie wody lecznicze w Krynicy, Rabce, Iwoniczu, Szczawnicy oraz Żegiestowie.

To co włożymy w oświatę nie jest wydane, lecz pożyczone… bo oświata najrzetelniejszy dłużnik”.

 

Юзеф Дітль 24.01.1804 – 18.01.1878

Галицький лікар, політик, професор і ректор Ягелонського університету, Президент Кракова (1866-1874). Народився у Підбужі, помер у Кракові.

Його заслугами є пропаганда фізіотерапії, гігієнічно-дієтичного лікування а також бальнеології.

Те, що вкладемо в освіту, не є видане, тільки позичене, бо освіта – це найретельніший боржник”.