Stefan Kowaliw

Stefan Kowaliw (1848 – 1920)

Urodził się we wsi Bronica rejonu drohobyckiego. Mieszkał i pracował w Borysławiu.

Pisarz, pedagog, autor podręczników szkolnych. Zajmuje czołowe miejsce wśród pisarzy drugiej połowy XIX wieku. Przyjaźnił się z Iwanem Franką.

 

 

Стефан Ковалів (1848 – 1920)

Народився в с. Брониця Дрогобицького району. Жив і працював в Бориславі. Письменник і педагог, автор шкільних підручників, публіцист, займає чільне місце серед письменників другої половини XIX століття. Товаришував з Іваном Франком.