Dr Bronisław Kozłowski

dr Bronisław Kozłowski 1869-1935

Urodził się w Drohobyczu. Był dyrektorem Drohobyckiego Szpitala Powszechnego. Mieszkał w Rynku pod nr 15. Znakomity chirurg, którego – jak mówiono „Lwów zazdrościł Drohobyczowi”.

Był człowiekiem powszechnie w Drohobyczu szanowanym. Gdy zmarł w 1935 roku, jedną z ulic nazwano jego imieniem. Pochowany został na cmentarzu przy ul.Truskawieckiej.

 

 

Броніслав Козловський 1869-1935

Народився в Дрогобичі. Був директором дрогобицької лікарні. Проживав по вул. Ринок,15. Чудовий хірург, про якого, кажуть, що «Львів заздрив Дрогобичу».

Був людиною, яку в Дрогобичі всі шанували. Коли у 1935 році він помер, одну з вулиць назвали його ім’ям. Похований на цвинтарі по вул. Трускавецькій.