Feliks Lachowicz

Feliks Lachowicz (1885-1941)

Urodził się w Drohobyczu, malarz. Studiował na ASP w Krakowie; studia przerwał z powodów finansowych. Pracował w Rafinerii „Galicja”. Mieszkał przy ul. 22 Stycznia 55. Aresztowany przez NKWD w 1940, zginął prawdopodobnie w więzieniu w Kijowie w 1941 roku. Pozostawił po sobie m.іn cykle malarskie związane z historią Drohobycza.

„Nie szukając poklasku świata, pracuje w Drohobyczu z benedyktyńską, pogodną i skupioną żarliwością dziwny artysta zakochany w legendach dawnych wieków, zasłuchany w szmer przeszłości, grzebiąc się w starych dokumentach, szperając w archiwum miejskiem, śledząc zblakły inkaust kościelnych zapisków. Pan Lachowicz przeżywa w wizjach przeszłość miasta”

Tymi słowami zrecenzował Bruno Schulz w „Przeglądzie Podkarpacia” z 2 grudnia 1934 roku wystawę prac swojego krajana, Feliksa Lachowicza.

 

Фелікс Ляхович  (1885-1941)

Народився в Дрогобичі, художник. Навчався в Академії мистецтв у Кракові; навчання перервав з фінансових причин. Працював на заводі «Галичина». Проживав по вул. 22 Січня, 55. Заарештований НКВС в 1940 році, ймовірно, вбитий у в’язниці в Києві в 1941р. По собі залишив цикл картин, зокрема пов’язаних з історією Дрогобича.

“Не шукаючи оплесків світy, працює в Дрогобичі з бенедиктинським спокійним і уважним завзяттям дивний художник, закоханий у легенди минулого століття, заслуханий у шум минулого, копирсаючись у старих документах у міському архіві, відстежуючи вицвітання чорнила в церковних записах. Пан Ляхович переживає у візіях минуле міста”

Так описав Бруно Шульц в „Огляді Підкарпаття” від 2 грудня 1934 року виставку робіт свого краянина Фелікса Ляховича.