Artur Grottger

Artur Grottger 11.11.1837 – 13.12.1867

Czołowy przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim, ilustrator, rysownik, znany z cyklu „kartonów” o powstaniu styczniowym.

W latach 1865-1866 mieszkał w Śniatynce w pałacu hr. Stanisława Tarnowskiego. Stworzył w Śniatynce wstrząsający cykl rysunków pod tytułem „Lituania”.

 

 

Артур Ґроттгер  11.11.1837 – 13.12.1867

Провідний представник романтизму в польському живописі, ілюстратор, художник, відомий своєю серією рисунків про Січневе повстання.

У 1865-1866 роках він жив у Снятинці в палаці графа Станіслава Тарновського. Тут створив вражаючу  серію малюнків під назвою «Літуанія».