Maurycy Efraim Lilien

Maurycy Efraim Lilien / Ephraim Mose Lilien 1874-1925

Grafik, ilustrator książkowy. Urodził się w rodzinie drohobyckiego tokarza przy ulicy Mariackiej, nieopodal domu Schulza.

Rodzina Schulza miała nadzieję, że pomoże mu w karierze malarskiej. Za chlebem Lilien wyjechał do Niemiec i tam zrobił karierę.

Swemu miastu poświęcił bardzo piękną akwarelę „Targ na rynku w Drohobyczu”.

Już w gimnazjum uczył go rysunku wybitny malarz Antoni Stefanowicz.

 

 

Маурици Ефраім Лілієн 1874 -1925

Графік, ілюстратор книг. Народився у родині дрогобицького токаря на вулиці Маріацькій, недалеко будинку Бруно Шульца.

Родина Шульца мала надію, що допоможе йому у кар’єрі художника. За хлібом Лілієн виїхав до Німеччини і там зробив кар’єру.

Своєму місту посвятив дуже гарну акварель «Торгівля на ринку в Дрогобичі».

Вже в гімназії навчав його малюванню відомий художник Антоні Стефанович.