Pożar domu Schulza na rynku

Dom Schulzów w rynku, na rogu koło kościoła, był piętrowy, miał cztery okna górnej elewacji, na parterze, pomiędzy wejściem do sklepu i bramą do sieni (w Drohobyczu używano pluralis: te sienie), mieściły się trzy okna niemal połączone ze sobą.

Przed domem stały dwa klony, ścięto je już za czasów polskich, kiedy na miejscu domku Schulzów stanęła trzypiętrowa kamienica Wegnera młodszego.

(Andrzej Chciuk „Ziemia Księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku”. Warszawa, 2002. S. 63.)

 

Дім Шульців на Ринку, на розі, коло костелу, був двоповерховий, мав чотири вікна на горішньому поверсі; на нижньому, поміж входом до крамниці та брамою до сіней (у Дрогобичі говорилося: до сіний), містилися три вікна, майже з’єднані між собою.

Перед будинком стояли два клени, зрізали їх уже за польських часів, коли на місці будиночка Шульців постала чотириповерхова кам’яниця Веґнера-молодшого.

(Анджей Хцюк «Місяцева Земля. Друга розповідь про Велике Князівство Балаку». Переклад з польської, примітки та переднє слово Наталки Римської. Київ, 2011. С. 386)