Jerzy Drohobycz (Kotermak)

Jerzy Drohobycz (Kotermak) łac.  Georgius Drohobicz (1450 – 1494)

Urodził się w Drohobyczu. Filozof, astronom, astrolog, doktor medycyny. Profesor, rektor Uniwersytetu Bolońskiego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy ukraiński autor pracy drukowanej w języku łacińskim Verba Magistri.

 

 

Юрій Дрогобич (Котермак)  лат.  Georgius Drohobicz (1450 – 1494)

Народився в Дрогобичі. Філософ, астроном, астролог, доктор медицини. Професор, ректор Болонського університету, професор Ягеллонського університету. Перший український автор друкованого твору латинською мовою Verba Magistri.