Włodzimierz Birczak

Włodzimierz Birczak (1881-1952)

Pisarz, krytyk literacki, działacz organizacji Plast, w tym przewodniczący Krajowej Plastowej Starszyzny Zakarpacia, skautmistrz.

Ukończył gimnazjum, a następnie studiował filozofię i literaturę na Uniwersytecie Lwowskim. Był członkiem koła literackiego „Młoda muza”. Pracował w Drohobyckim i Samborskim gimnazjum. Był członkiem Towarzystwa Naukowego Szewczenki.

 

Володимир Бірчак  (1881-1952)

Письменник, літературознавець, діяч Пласту в Ужгороді, зокрема голова Крайової Пластової Старшини Закарпаття, скавтмайстер.

Закінчив гімназію, потім вивчав філософію та літературу у Львівському університеті. Був членом літературного гуртка „Молода муза”. Працював у Дрогобицькій та Самбірській гімназіях. Був дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка.