Jarosław Stefan Stupnicki

Jarosław Stefan Stupnicki (1895-1942)

Nauczyciel biologii gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły,malarz samouk. Jego dziełem było wiele obrazów Drohobycza. W książce Mścisława Mściwujewskiego „Z dziejów Drohobycza” znajduje się 9 rysunków Stupnickiego.

Nie mógł zostawić swoich kolegów, profesorów gimnazjanalnych, samych w obliczu ich żydowskiego losu i poszedł dobrowolnie z nimi na śmierć do Bełżca.

 

Ярослав Степан Ступницький (1895-1942)

Учитель біології в гімназії імені Короля Владислава Ягелла, художник самоук. У його доробку багато малюнків Дрогобича. У книзі Мстислава Мсцівуєвського «З історії Дрогобича” є 9 малюнків Ступницького.

Він не хотів залишати своїх колег, викладачів гімназії, розділивши їх єврейську долю і добровільно пішов з ними на смерть в Белзець.