Zofia Nałkowska

 Zofia Nałkowska (1884 – 1954)

Powieściopisarka, publicystka i dramatopisarka. Pierwsza drukowana wypowiedź o Sklepach cynamonowych była pióra Zofii Nałkowskiej.

Pisała: „Styl tej książki naświetla i przegląda rzeczywistość jakby na wylot, ukazuje ją zdeformowana i prawdziwą, jak tkankę pod mikroskopem – prawdziwością spotęgowaną i groźną. Książka niezmiernie interesująca, do której wraca się po wciąż nowe zdziwienia, którą się czyta na nowo w różnych kierunkach, na różnych głębokościach”

 

Софія Налковська (1884 – 1954)

Письменниця, автор романів та новел, драматург, публіцист. Перший друкований відгук про Цинамонові крамниці належить Софії Налковській.

Вона писала: «Стиль цієї книжки освітлює і оглядає дійсність наче навиліт, показує її деформованою й правдивою, мов тканину під мікроскопом – могутньою і жахливою правдивістю. Книжка ця надзвичайно цікава, до неї повертаєшся за щораз новішими здивуваннями, її читаєш наново у різних напрямках, на різних глибинах»