Panorama Drohobycza

Są miejsca, które w jakiś proroczy sposób (tylko, że to się wie zwykle o wiele później) wpisują jak w koło albo zakotwiczają czyjeś życie i obramowują jego przyszłość. Ale dopiero później odcyfrowuje się tę znamienną symbolikę.

Schulz, poza nielicznymi wyjazdami z Drohobycza na bardzo krótko, całe swe życie miał wpisane i przeżył w kole o średnicy niecałego kilometra. Tu się urodził, tu żył i pisał, tu zginął.

(Andrzej Chciuk „Ziemia Księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku”. Warszawa, 2002. S. 64)

 

Є місця, які в якийсь пророчий спосіб (тільки зазвичай це стає відомо значно пізніше) немовби творять коло або вписують у нього чиєсь життя й обрамлюють його майбутнє. Але ці знамення і символіка відчитуються щойно пізніше.

Шульц, поза нечисленними дуже короткими виїздами з Дрогобича, все життя мав вписане у коло діяметра неповного кілометра. Тут він народився, тут жив і писав, тут загинув.

(Анджей Хцюк «Місяцева Земля. Друга розповідь про Велике Князівство Балаку». Переклад з польської, примітки та переднє слово Наталки Римської. Київ, 2011. С. 387)