Modest Męciński

Modest Męciński (1875-1935)

Śpiewak operowy, tenor. Urodził się w rodzinie wiejskiego księdza. Uczył się w gimnazjum – do szóstej klasy w Drohobyczu później w Samborze, studiował w Seminarium Duchownym we Lwowie.

Opanował sztukę śpiewu pod kierownictwem profesora Lwowskiego Konserwatorium Walerego Wysockiego i Juliusza Stockhausena we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

 

 

Модест Менцинський (1875-1935)

Оперний співак-тенор. Народився в родині сільського священика. Навчався в гімназії – до шостого класу в Дрогобичі, пізніше в Самборі, здобував освіту у Львівській духовній семінарії.

Мистецтвом співу оволодів під керівництвом професора Львівської консерваторії Валеріана Висоцького та Юліуса Штокгаузена у м.Франкфурті-на-Майні (Німеччина).