Jan Mężyk i bitwa pod Grunwaldem

Jan Mężyk był tłumaczem króla Władysława Jagiełły podczas rozmowy z posłami wielkiego mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena. To on odebrał z ich rąk dwa miecze.

W 1422 r. Jan Mężyk otrzymał od króla dziedziczne wójtowstwo w Drohobyczu i ufundował w kościele parafialnym ów marmurowy portal, upamiętniający grunwaldzkie zwycięstwo.

W Drohobyczu znajduje się pierwszy pomnik Bitwy pod Grunwaldem. Jest to wykonana z marmuru boczna brama kościoła parafialnego uwieńczona mieczami krzyżackimi, godłem państwa polskiego i herbem rycerza Jana Mężyka.

 

 

Ян Менжик був перекладачем короля Владислава ІІ Ягайли підчас переговорів з послами великого магістра хрестоносців Ульриха фон Юнгінгена. Власне він перейняв з їх рук ці два мечі. У 1422 році Ян Менжик отримав від короля спадкове війтівство у Дрогобичі та завдяки його меценатству виконано цей мармуровий портал, що увіковічнив пам’ять про Грюнвальдську битву.

У Дрогобичі знаходиться перший пам’ятник Грюнвальдській битві (1410 р.). Це мармуровий портал бічної брами парафіяльного костелу, оздоблений мечами хрестоносців, гербами польської держави та рицаря Яна Менжика.