Izydor – Brat Schulza

Tydzień po śmierci brata Bruno Schulz pisał w liście do Zenona Waśniewskiego:

„Gdy tylko wróciłem z Warszawy – spotkało mnie nieszczęście – w dosłownym znaczeniu: brat mój, z którym jeszcze dzień przedtem rozmawiałem w Warszawie – umarł nagle. Był to niezwykły człowiek, ukochany przez wszystkich, którzy się z nim zetknęli, ewangelicznej wprost dobroci, młody, elegancki, pełen powodzenia i na szczycie świetnej kariery – był jedną z głównych figur polskiego przemysłu naftowego. To tłumaczy mnie, dlaczego od razu nie pisałem do Was.

Brat mój utrzymywał mój dom, tj. siostrę i siostrzeńca, był żywicielem całego szeregu rodzin, które teraz znalazły się bez gruntu pod nogami. Będzie teraz ciężko – sam nie wiem co zrobię”

W następnym liście, w marcu, dodał jeszcze:

„Był to człowiek, do którego wszyscy się uśmiechali, o którym mówili z zachwytem. Elegancki, piękny i wytworny, czarował ludzi i pociągał”

 

Тиждень після смерті брата Бруно Шульц писав у листі до Зенона Васьневського:

«Як тільки я повернувся з Варшави, мене спіткало нещастя, в дослівному значенні цього слова: брат мій, з яким я ще день до цього розмовляв у Варшаві, несподівано помер. Була це надзвичайна людина, яку любили усі, шляхи котрих із ним перетнулися, істинно євангельської доброти, молодий, елегантний, успішний, на вершині блискучої кар’єри – він був однією з чільних постатей польської нафтової промисловості. Це пояснює те, чому я не одразу Вам написав.

Брат мій утримував мій дім, тобто сестру і племінника, був годувальником цілої низки родин, які тепер опинилися без землі під ногами. Тепер буде важко – сам не знаю, що робитиму»

В наступному листі, у березні, він додав:

«Це була людина, якій усі посміхалися, про яку говорили із захопленням. Елегантний, красивий і вишуканий, він чарував і приваблював людей»