Stary Ratusz

Rynek był spory, ale wydawał się jeszcze większy przez to, że stary ratusz był mały i nie stał na środku. Błyszczały na nim: tarcza z jagiellońskim orłem i stary, stale spóźniający się (w bałaku: spaźniający) zegar.

Tu później miał stanąć piękny nowoczesny ratusz, chluba Drohobycza, z wieżą i czterema orłami z kamienia oraz z dużym zegarem, patrzącym jak Światowid w cztery strony świata; na starym był tylko jeden cyferblat.

(Andrzej Chciuk „Ziemia Księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku”. Warszawa, 2002. S. 63.)

 

Ринок був великий, але здавався іще більшим через те, що стара ратуша була мала і не стояла посередині. На ній блищали щит із яґелонським орлом і старий годинник, який постійно відставав (у балаку: пізнив).

Пізніше тут мала постати гарна сучасна ратуша, гордість Дрогобича, з вежею і чотирма орлами з каменю, а також із великим годинником, який мов Святовид, дивився на чотири сторони світу: старий мав тільки один циферблат.

(Анджей Хцюк «Місяцева Земля. Друга розповідь про Велике Князівство Балаку». Переклад з польської, примітки та переднє слово Наталки Римської. Київ, 2011. С. 386)