Informacje o Bruno Schulzu, Drohobyczu i mieszkańcach


 • Urodził się w Drohobyczu. Był dyrektorem Drohobyckiego Szpitala Powszechnego. Mieszkał w Rynku pod nr 15. Znakomity chirurg, którego – jak mówiono „Lwów zazdrościł Drohobyczowi”...

  Dr Bronisław Kozłowski

  Urodził się w Drohobyczu. Był dyrektorem Drohobyckiego Szpitala Powszechnego. Mieszkał w Rynku pod nr 15. Znakomity chirurg, którego – jak mówiono „Lwów zazdrościł Drohobyczowi”…

 • Mój ojciec przechowywał w dolnej szufladzie swego głębokiego biurka starą i piękną mapę naszego miasta. Był to cały wolumen in folio pergaminowych kart, które pierwotnie ...

  Drohobycz – stary plan miasta

  Mój ojciec przechowywał w dolnej szufladzie swego głębokiego biurka starą i piękną mapę naszego miasta. Był to cały wolumen in folio pergaminowych kart, które pierwotnie …

 • Urodził się w Drohobyczu, malarz. Studiował na ASP w Krakowie; studia przerwał z powodów finansowych. Pracował w Rafinerii „Galicja”. Mieszkał przy ul. 22 Stycznia 55. Przedstawiał Drohobycz na swoich rysunkach ...

  Feliks Lachowicz

  Urodził się w Drohobyczu, malarz. Studiował na ASP w Krakowie; studia przerwał z powodów finansowych. Pracował w Rafinerii „Galicja”. Mieszkał przy ul. 22 Stycznia 55. Przedstawiał Drohobycz na swoich rysunkach …

 • Festiwal Brunona Schulza

  Festiwal Brunona Schulza. W synagodze. Międzynarodowy Festiwal Вrunona Schulza odbywa się w Drohobyczu co dwa lata. Jego twórcą był śp. Igor Meniok (1973 – 2005), który realizował przywrócenia w Drohobyczu Wielkiemu Brunonowi jego autentycznej przestrzeni […]

 • Świat był naówczas ograniczony Franciszkiem Józefem I. Na każdej marce pocztowej, na każdej monecie i na każdym stemplu stwierdzał jego wizerunek niezmienność świata, niewzruszony ...

  Franciszek Józef I

  Świat był naówczas ograniczony Franciszkiem Józefem I. Na każdej marce pocztowej, na każdej monecie i na każdym stemplu stwierdzał jego wizerunek niezmienność świata, niewzruszony …

 • Wybitny poeta, prozaik, dramaturg, autor utworów dla dzieci, językoznawca, folklorysta, tłumacz, historyk, publicysta, redaktor, wydawca, działacz społeczny i polityczny, rzecznik i realizator współpracy polsko-ukraińskiej...

  Iwan Franko

  Wybitny poeta, prozaik, dramaturg, autor utworów dla dzieci, językoznawca, folklorysta, tłumacz, historyk, publicysta, redaktor, wydawca, działacz społeczny i polityczny, rzecznik i realizator współpracy polsko-ukraińskiej…

 • Izydor – Brat Schulza

  Tydzień po śmierci brata Bruno Schulz pisał w liście do Zenona Waśniewskiego: „Gdy tylko wróciłem z Warszawy – spotkało mnie nieszczęście – w dosłownym znaczeniu: brat mój, z którym jeszcze dzień przedtem rozmawiałem w Warszawie […]

 • Jan Mężyk był tłumaczem króla Władysława Jagiełły podczas rozmowy z posłami wielkiego mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena. To on odebrał z ich rąk dwa miecze. W 1422 r. Jan Mężyk otrzymał od króla ...

  Jan Mężyk i bitwa pod Grunwaldem

  Jan Mężyk był tłumaczem króla Władysława Jagiełły podczas rozmowy z posłami wielkiego mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena. To on odebrał z ich rąk dwa miecze. W 1422 r. Jan Mężyk otrzymał od króla …

Wykaz wszystkich informacji